Konferencja 17.05.16

Konferencja adresowana jest do nauczycieli i trenerów osób dorosłych. Stanowi ona podsumowanie dwuletniego projektu pt. "Beautiful Mind - Otwarte Zasoby Edukacyjne w nieformalnej edukacji seniorów" realizowanego w ramach programu Erasmus+.

W trakcie konferencji przedstawione zostaną efekty pracy miedzynarodowego zespołu w skład, którego wchodziły instytucje z Polski, Hiszpanii i Włoch.

Każdy uczestnik konferencji otrzyma materiały edukacyjne dotyczące technik szybkiego czytania i zapamiętywania, aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania oraz wykorzystania nowych technologii w procesie rozwoju społecznego.
 

Wśród bezpłatnie przekazanych uczestnikom materiałów znajdować się będą m.in.:

podręcznik trenera,


scenariusze zajęć,

dostęp do kursu on-line,

pakiet filmów instruktażowych.

  
Uczestnicy otrzymją ponadto prawo do swobodnego wykorzystywania przekazanych im materiałów w ramach swojej pracy zawodowej lub prowadzonej działalności gospodarczej.

 
Atrakcją spotkania będzie wystąpienie Marka Szurawskiego - autorytetu z zakresu mnemotechnik, który zaprezentuje niezwykłe możliwości jakie niesie wykorzystanie technik pamięciowych.

W programie przewidziano także wykłady przedstawicieli środowiska naukowego i edukacyjnego, związanych z kształceniem dorosłych.